Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na wiadomości e-mail i udzielenia informacji dotyczących Kościoła online zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Chrześcijańskie Woda Życia z siedzibą w Koszalinie, ul. Władysława IV 147, 75-342 Koszalin.  Dane osobowe zostają zbierane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na wiadomości e-mail i udzielenia informacji dotyczących Kościoła online. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do momentu złożenia rezygnacji z otrzymywania informacji przez użytkownika. Rezygnacja może być dostarczona do siedziby Centrum Chrześcijańskiego Woda Życia w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej (wiadomość e-mail). Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy. W tej sprawie prosimy o kontakt poprzez e-mail: ccwz@ccwz.org lub pod numerem telefonu: 510 757 797.