W CO WIERZYMY      SAKRAMENTY      DANE REJESTRACYJNE      PASTOR

Miło Cię widzieć!

Woda Życia to kościół chrześcijański, którego centrum jest Jezus Chrystus. Wszystko, co robimy oparte jest na wartościach opisanych w Piśmie Świętym. Nie tworzymy nowej religii – tworzymy nową kulturę życia, w której zwykły człowiek może doświadczać mocy niezwykłego Boga.

W kościele Woda Życia na pewno znajdziesz swoje miejsce. Bez względu na to, ile masz lat, skąd pochodzisz i jak wyglądasz – możesz rozpocząć w nim drogę z Bogiem i odkryć to, do czego zostałeś stworzony. To będzie prawdziwa przygoda!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?

Zapraszamy Cię na spotkanie,

już w tę niedzielę o godz. 11. 00

 

Przyjdź lub obejrzyj transmisję na żywo.

Jak wygląda spotkanie? Obejrzyj film!

Planujesz odwiedzić nas po raz pierwszy?

Powiadom nas o tym, a nasz wolontariusz będzie na Ciebie czekał. Wypełnij formularz kontaktowy.

Czy można przyjść z dziećmi?

Jak najbardziej tak. W każdą niedzielę odbywają się zajęcia dla dzieci. Równolegle w trzech grupach wiekowych: dzieci przedszkolne, szkolne (klasy 1-3 oraz 4-6).

  • GRUPA SŁODZIAKI (dzieci przedszkolne)
  • GRUPA ODKRYWCY (klasy 1-3)
  • GRUPA POSZUKIWACZE (klasy 4-6)

Rodziców z malutkimi dziećmi (w wieku od 0 do 3 lat) zapraszamy do sali nr 2 (naprzeciwko wejścia głównego). Znajdą tam wiele kolorowych zabawek oraz miejsce, gdzie można przewinąć lub nakarmić maluszka.

W sali nr 2 można obejrzeć telewizyjną transmisją spotkania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania informacji o miejscu i godzinie spotkań dla dzieci i osób dorosłych organizowanych przez Centrum Chrześcijańskie Woda Życia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
(więcej)

Spotkania odbywają się (w sali nr 1) w budynku kościoła, przy ulicy Władysława IV 147 w Koszalinie. Możesz dojechać do nas komunikacją miejską; autobusami nr: 3,4, 6 lub 9. Rozkład jazdy znajdziesz tutaj: rj.mzk.koszalin.pl

Jeśli jedziesz samochodem i nie wiesz jak do nas trafić – wyznacz trasę przy pomocy Google Maps. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszesz: Woda Życia.

Twój pierwszy krok

Zapraszamy Cię na spotkanie,

już w tę niedzielę o godz. 11. 00

 

Przyjdź lub obejrzyj transmisję na żywo.

Jak wygląda spotkanie? Obejrzyj film!

ZAPLANUJ WIZYTĘ

Planujesz odwiedzić nas po raz pierwszy?

Powiadom nas o tym, a nasz wolontariusz będzie na Ciebie czekał. Wypełnij formularz kontaktowy.

Czy można przyjść z dziećmi?

Jak najbardziej tak. W każdą niedzielę odbywają się zajęcia dla dzieci. Równolegle w trzech grupach wiekowych: dzieci przedszkolne, szkolne (klasy 1-3 oraz 4-6).

  • GRUPA SŁODZIAKI (dzieci przedszkolne)
  • GRUPA ODKRYWCY (klasy 1-3)
  • GRUPA POSZUKIWACZE (klasy 4-6)

Rodziców z malutkimi dziećmi (w wieku od 0 do 3 lat) zapraszamy do sali nr 2 (naprzeciwko wejścia głównego). Znajdą tam wiele kolorowych zabawek oraz miejsce, gdzie można przewinąć lub nakarmić maluszka.

W sali nr 2 można obejrzeć telewizyjną transmisją spotkania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przekazywania informacji o miejscu i godzinie spotkań dla dzieci i osób dorosłych organizowanych przez Centrum Chrześcijańskie Woda Życia zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
(więcej)

JAK DOJECHAĆ

Spotkania odbywają się (w sali nr 1) w budynku kościoła, przy ulicy Władysława IV 147 w Koszalinie. Możesz dojechać do nas komunikacją miejską; autobusami nr: 3,4, 6 lub 9. Rozkład jazdy znajdziesz tutaj: rj.mzk.koszalin.pl

Jeśli jedziesz samochodem i nie wiesz jak do nas trafić – wyznacz trasę przy pomocy Google Maps. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszesz: Woda Życia.

Dane rejestracyjne

Centrum Chrześcijańskie Woda Życia jest częścią Kościoła Bożego w Chrystusie (zarejestrowany 27 lutego 1988 r.; wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonych przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28.)

Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance) oraz Światowej Społeczności Ewangelicznej (World Evagelical Fellowship).

Pastor Paweł Godawa

Paweł Godawa (1967-2018) – przez prawie 30 lat był głównym pastorem kościoła „Woda Życia”. Historia jego powołania sięga czasów katolickiego ruchu charyzmatycznego lat 80. W swoich nauczaniach przedstawiał praktyczne podejście do wiary i Pisma Świętego. Trzeźwość umysłu, mądra przemiana życia, poznanie Bożych zasad i praca nad charakterem były najważniejszymi tematami jego nauczań. Autor książek: Zrozumienie życia, Sztuka słuchania, Niebo i piekło w kościele, Niebo i piekło w portfelu.

Pastor Mateusz Godawa

Mateusz Godawa – oficjalnie przyjął funkcję pastora i został ordynowany w maju 2018. Wychowywał się w rodzinie pastorskiej, jest więc drugim pokoleniem w tej służbie. Budując kościół potrafi łączyć tradycyjne wartości z nowymi pomysłami. Jest otwarty na ludzi. Z pasją i oddaniem mówi o Piśmie Świętym. Dzielenie się Bożymi zasadami, które można zastosować w codziennym życiu to jego priorytet. Kontynuuje pracę pastora Pawła prowadząc kościół w Bożej mocy i wrażliwości na potrzeby ludzi.

Małe grupy

Wybierz interesujący temat. Poznaj ciekawych ludzi i przyłącz się do wspólnej dyskusji! Czym jest Mała Grupa? Jak się na nią zapisać? Kliknij i dowiedz się więcej!

Ścieżka wzrostu

Bóg ma niezwykły cel dla Twojego życia, a Ścieżka Wzrostu pomoże Ci go odkryć. Spędź z nami 4 niedziele i dowiedz się, co znaczy podążać za Jezusem, być połączonym z kościołem, a także jak odkryć to, co Bóg dla Ciebie zaplanował. Dołącz do nas!

W co wierzymy

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne. Jest najwyższym, nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” II List do Tymoteusza 3:16-17

Jest jeden, wieczny Bóg, który występuje w trzech osobach – Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

„Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas(…)” Ks. Rodzaju 1:26

„Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.” I List Jana 5:7

„Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.” I List Jana 5:20

„Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” Ew. Jana 14:23-26

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka. Dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę dla każdego. Przyjęcie zbawienia polega na upamiętaniu się z grzechów i uznaniu Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem.

„Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.” List do Rzymian 10:9

Dzięki przyjęciu zbawienia człowiek zostaje zrodzony do nowego życia na ziemi i ma zagwarantowane życie wieczne.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” Ew. Jana 3:16-18

Chrzest wodny jest deklaracją wiary w Jezusa Chrystusa, Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Każdy, kto przyjął zbawienie może i powinien przyjąć chrzest.

„Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.” List do Rzymian 6:3-4

„Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni(…)” Dz. Apostolskie 2:41

Chrzest w Duchu Świętym jest darem od Boga dla każdego wierzącego, zgodnie z obietnicą Jezusa Chrystusa:

„Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.” Ew. Jana 14: 16-17

Chrzest w Duchu Świętym jest oddzielnym doświadczeniem od zbawienia i chrztu w wodzie. Jego zewnętrznym przejawem jest mówienie innymi językami.

„I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.” Dz. Apostolskie 2:4

„A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.” Dz. Apostolskie 8:14-17

„A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego; słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga.” Dz. Apostolskie 10:44-46

Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, poniósł cenę za grzech i chorobę. Uzdrowienie jest częścią zbawienia człowieka. To dar od Boga dla każdego wierzącego.

„Lecz on [Jezus Chrystus] nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” Ks. Izajasza 53:4:5

„A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie.” List do Jakuba 5:15

Bycie częścią wspólnoty chrześcijan jest powołaniem każdego wierzącego.

„Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem(…)” Dz. Apostolskie 2:44

„Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało – czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.” I List do Koryntian 12:12-13

Sakramenty

Sakramenty – (łac. sacramentum) – są widzialnymi znakami Bożej łaski, ogromnej miłości do człowieka. Ustanowił je Jezus Chrystus. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu każdy może zbliżyć się do Boga.

Każde dziecko jest darem od Boga. Błogosławieństwo dzieci to modlitwa, która ma miejsce podczas nabożeństwa. Rodzice razem z całym Kościołem polecają je opiece Boga i deklarują, że będą wychowywać je zgodnie z biblijnymi zasadami.

Ewangelia Łukasza 2, 22-24

A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.

Ewangelia Łukasza 18, 15-16

Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to uczniowie, gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże.

Pismo Święte mówi o tym, że zanim będziemy ochrzczeni musimy uwierzyć w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Zrozumieć czym jest zbawienie i świadomie uznać Chrystusa Panem i Zbawicielem. Po publicznym wyznaniu wiary w Jezusa, zostajemy zanurzeni w wodzie, która na chwilę całkowicie nas zakrywa. To jakby pogrzeb człowieka żyjącego bez Boga. Chwilę później wynurzamy się, co jest symbolem zmartwychwstania – powstaje nowy człowiek, który będzie żył z Bogiem. Chrzest jest świętem całego Kościoła, dlatego najczęściej przeprowadzany jest w czasie niedzielnych spotkań, w przygotowanym do tego celu miejscu. Decydując się na chrzest w kościele

Woda Życia nie stajemy się w sposób automatyczny jego członkami. Chrzest pokazuje, że chcemy iść Bożą drogą, ale nie jest deklaracją przystąpienia do parafii ani do lokalnej wspólnoty.

Ewangelia Mateusza 28, 19

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 2, 38

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Chrzest w Duchu Świętym jest darem od Boga dla każdego wierzącego. Jest oddzielnym doświadczeniem od zbawienia i chrztu w wodzie. Osobistym przyjęciem mocy Ducha Świętego, wraz z jego znakiem – mówieniem innymi językami.

Ewangelia Mateusza 3, 11

Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Dzieje Apostolskie 1, 8

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 2, 4

I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

Wieczerzę przeżywamy na pamiątkę śmierci Chrystusa. Podczas niej, dzielimy się chlebem i pijemy wino wspominając to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. Chleb jest symbolem ciała Chrystusa, które zostało za nas wydane, a wino – Jego przelanej krwi.

W Eucharystii uczestniczymy w czasie szczególnie przygotowanych spotkań. Każdy, dla kogo Jezus jest Panem i Zbawicielem może wziąć w niej udział.

Ewangelia Łukasza 22, 15-20

I rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką; Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich, i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą; Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: To jest ciało moje, które się za was daje; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.

I Koryntian 11, 23-26

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.

Spowiedź jest wynikiem upamiętania – świadomości tego, że robimy rzeczy niezgodne z Bożą wolą, niezależnie od Niego (grzech). Ta świadomość niesie ze sobą pragnienie, by odwrócić się od zła. Wierzymy, że każdy powinien wyznawać Bogu swoje grzechy osobiście. Może odbywać się to jednak w obecności innych osób. Jedynym pośrednikiem pomiędzy nami, a Bogiem jest Jezus. On umarł za nasze grzechy i wziął na siebie całą winę. Spowiadając się, przyjmujemy Boże przebaczenie, które jest dostępne również dla każdego!

Ewangelia Mateusza 4, 17

Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

I Jana 1, 9

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Nowy Testament wyróżnia 5 darów służb (apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli). Ich zadaniem jest prowadzenie wierzących oraz całego Kościoła na drodze Bożej. Dzięki nim wiele osób może usłyszeć ewangelię, lepiej poznać Boga i Jego Słowo, rozwinąć swoją wiarę – stać się uczniami Jezusa.

Ewangelia Marka 3, 13-14

I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii

Efezjan 4, 8-12

Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.

Małżeństwo jest Bożym pomysłem i tylko On wie, jak prawidłowo je zbudować. Ustanowione zostało pomiędzy kobietą a mężczyzną, na wzór relacji Chrystusa z Kościołem (Oblubienicą). Narzeczeni opuszczają swoich rodziców, by połączyć się ze sobą i stać się jednym ciałem. Małżeństwo zawierane jest przed Bogiem w obecności Kościoła i ma charakter święty.

Efezjan 5, 31-32

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.

Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, poniósł cenę za grzech i chorobę. Uzdrowienie jest częścią zbawienia człowieka. To dar od Boga dla każdego wierzącego. Modlitwa o chorych odbywa się na wielu różnych spotkaniach: niedzielnych nabożeństwach, konferencjach, seminariach i oczywiście podczas Małych Grup.

Ewangelia Marka 16, 18 (część B)

Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Jakuba 5, 14-15

Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.

Oglądaj nas na żywo