O nas

Miło Cię widzieć!

Woda Życia to kościół chrześcijański, którego centrum jest Jezus Chrystus. Wszystko, co robimy oparte jest na wartościach opisanych w Piśmie Świętym. Nie tworzymy nowej religii – tworzymy nową kulturę życia, w której zwykły człowiek może doświadczać mocy niezwykłego Boga.

W kościele Woda Życia na pewno znajdziesz swoje miejsce. Bez względu na to, ile masz lat, skąd pochodzisz i jak wyglądasz – możesz rozpocząć w nim drogę z Bogiem i odkryć to, do czego zostałeś stworzony. To będzie prawdziwa przygoda!

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami

O Kościele - Kim jesteśmy?

Dane rejestracyjne


Centrum Chrześcijańskie Woda Życia jest częścią Kościoła Bożego w Chrystusie (zarejestrowany 27 lutego 1988 r.; wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonych przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28.)

Kościół Boży w Chrystusie jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance) oraz Światowej Społeczności Ewangelicznej (World Evagelical Fellowship).

Więcej informacji
Pastorzy Mateusz i Aneta Godawa

Pastorzy Mateusz i Aneta Godawa

Mateusz Godawa – oficjalnie przyjął funkcję pastora i został ordynowany w maju 2018. Wychowywał się w rodzinie pastorskiej, jest więc drugim pokoleniem w tej służbie. Budując kościół potrafi łączyć tradycyjne wartości z nowymi pomysłami. Jest otwarty na ludzi. Z pasją i oddaniem mówi o Piśmie Świętym. Dzielenie się Bożymi zasadami, które można zastosować w codziennym życiu to jego priorytet. Kontynuuje pracę pastora Pawła prowadząc kościół w Bożej mocy i wrażliwości na potrzeby ludzi.

Pastor Paweł Godawa

Pastor Paweł Godawa

Paweł Godawa (1967-2018) – przez prawie 30 lat był głównym pastorem kościoła „Woda Życia”. Historia jego powołania sięga czasów katolickiego ruchu charyzmatycznego lat 80. W swoich nauczaniach przedstawiał praktyczne podejście do wiary i Pisma Świętego. Trzeźwość umysłu, mądra przemiana życia, poznanie Bożych zasad i praca nad charakterem były najważniejszymi tematami jego nauczań. Autor książek: Zrozumienie życia, Sztuka słuchania, Niebo i piekło w kościele, Niebo i piekło w portfelu.

W co wierzymy

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne. Jest najwyższym, nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.”
II List do Tymoteusza 3:16-17